Kalite Politikamız


İyi bir iş yapmanın en büyük ödülü,
o işi yapmış olmaktır.


Biz Bir Dünya Şirketiyiz

Markamızın tüm Dünya’da çözüm geliştiren, sunan ve pazar standartlarını belirleyen olduğu düşüncesiyle hareket ederiz. Süreçlerimizde güvenlik, kalite, verimlilik, yüksek performans en önemli araçlarımızdır. Tüm seviyelerde uygunluğun sürekliliğini açık iletişimle, akıllı hedeflerle yasalara uygun yürütürüz.


Değerlerimiz

Topluma, çevreye ve yasalara karşı görevlerimizi adilane ve dürüstlük içinde yerine getiren; iyi niyet ve anlayışla davranan, üretken bir ekibin üyeleriyiz.

Bu doğrultuda;
+ Sunduğumuz ürünlerin mükemmelliğini hedefleyerek, öncelikle tüm müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak
+ Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek
+ Kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak
+ Tüm proseslerimizde Liderliği ve çalışan katılımını teşvik ederek, katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışı oluşturmak
+ ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek
+ Tedarikçi ve müşterilerimiz ile en verimli şekilde iletişim halinde olmak için, tüm teknolojik olanakları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak
öncelikli hedefimizdir.


+ Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dökme sıvı taşıma ve depolama amaçlı endüstriyel ambalaj üreticisi, lojistik hizmet sağlayıcısı ve en çok bilinen markası olmak.
+ Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin memnuniyetini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel * kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar.
+ Müşterilerine katma değerli ve yenilikçi ürünler sunmak,
+ Dökme sıvı taşıma ve depolama ile ilgili lojistik hizmetlerinin ‘’FLEXITANK OPERATÖRLÜĞÜ’’ adı altında sistemli bir şekilde yapılmasını sağlayıcı düzenlemelere öncülük etmek.
+ Güçlü Marka pozisyonunu oluşturmak,
+ Ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini artırmak ve yaygınlaştırmak,
+ En iyi dökme sıvı taşıma ve depolama çözümlerini sağlamak,
+ Türkiye’nin ve dünyanın dökme sıvı taşıma ve depolama amaçlı endüstriyel ambalaj pazarındaki büyüme fırsatlarını kullanmak,
+ Müşterilerimizin ihracat ve ithalat taşımalarını kolaylaştırarak, pazarlama faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlayan ürünler sunmak,
+ Dünya çapında acentelik ağını büyütmek ve güçlendirmek,
+ Farklı müşteriler için onların ihtiyaçlarına uygun çözümleri birlikte üreterek rekabette kazanmak,
+ Bilgi, beceri ve yetenekleri ile dökme sıvı taşıma ve depolama amaçlı ambalaj ve lojistik hizmet çözümleri sunmak,
+ Çözüm geliştirme ve sunmaya yönelik pazar standartlarını belirlemek,
+ İş fırsatları yaratıp bunları yönlendirmek,
+ Gelecekteki olası gelişmeleri araştırmak, bunları önceden belirleyerek gerekli değişiklikleri hızla uygulamak,
+ Doğrudan ve açık iletişime, kişi yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanmak ve buna uygun iş ortamını oluşturmak,
+ Temel değerlerimiz doğrultusunda iş ahlakı, dürüstlük ve kaliteden taviz vermemek,
+ Rekabetin ve değer yaratmanın ön koşulu bilgiyi yönetebilmek,
+ Farklılaşma yaratabilmek,
+ Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek.
+ Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak,
+ Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak,
+ Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek,
+ Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak,


Üretim ve güvenlikte
sertifikalı başarı


Ürünlerimiz